Werken Aan Idealen

Onze Werkvelden

Welzijn en participatie

Meedoen, participeren in onze samenleving: veel van mijn klanten zetten zich hiervoor in. Dat doen ze als beleidsmaker, als eigenaar van een impactonderneming of als bestuurder van een maatschappelijke organisatie. Zo heb ik geadviseerd over de verdere ontwikkeling van een inloopspreekuur voor mensen met financiële problemen en het verwerven van fondsen voor een nieuwe vorm van schuldhulpverlening. Of heel anders: het doorontwikkelen van een sportcentrum van een grote zorginstelling tot een sportinstituut waar cliënten van de instelling en buurtbewoners samen kunnen sporten. Of weer anders: ik bekijk wat de regels zijn als mensen met een beperking meer willen participeren en gesteld wordt dat dit niet mogelijk is omdat de regels dat niet toestaan. Heel vaak blijkt dat niet het geval te zijn. Er is meestal meer ruimte dan wordt benut.

Zorg

Veel van mijn klanten zijn zorginstellingen die vrijwilligers opleiden en begeleiden. Die vrijwilligers zijn dan buddy of maatje bij mensen met een ernstige ziekte of beperking. Ik ondersteun de instellingen met hun toekomststrategie, het versterken van samenwerking met partnerorganisaties en het werven van fondsen.

Zo ben ik in de afgelopen jaren meermalen als interim manager actief geweest. Mijn inzet is steeds om de kracht van de mensen zelf -professionals, vrijwilligers, mantelzorgers- de basis te laten zijn. Als zij doen waar ze goed in zijn, dan loopt veel vanzelf. Mijn bijdrage is ervoor zorg te dragen dat de voorwaarden op orde zijn. Dat betekent: voldoende inkomsten, duidelijke afspraken met financiers en andere partners; en natuurlijk een krachtige interne organisatie. Allemaal gericht dat “de bedoeling” van het werk centraal staat.

Internationale samenwerking

Ik ben mijn loopbaan gestart in de derdewereldbeweging. Jarenlang heb ik campagnes opgezet en uitgevoerd, en lobbywerk verricht bij de Europese Unie. Ook heb ik de organisatie waarvan ik toen directeur was geprofessionaliseerd.

Af en toe doe ik nog een klus op het gebied van internationale samenwerking. Zo werk ik samen met organisaties en impactondernemingen in andere EU-lidstaten en daarbuiten. Daarnaast ben ik beschikbaar voor korte klussen in landen waar Engels of Spaans de voertaal is.

Inkopen en aanbesteden met impact

Publieke instellingen zoals gemeenten, de rijksoverheid, zorginstellingen en opleidingsinstituten kopen voor meer dan 100 miljard euro per jaar aan producten en diensten in. Met collega’s zet ik me ervoor in dat bij die inkoop zoveel mogelijk maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Opdat leveranciers in hun offertes extra banen bieden aan mensen die anders langs de kant staan; er meer circulair wordt gewerkt, of een bijdrage wordt geleverd aan een CO2 neutrale wereld. Zo wordt elk inkooptraject ook een sociaal, duurzaam en/of inclusief traject. Daartoe ondersteun ik gemeenten om meer aan te besteden met impact en/of in te kopen bij impact ondernemers. En ik help impactondernemers bij het opstellen van hun offertes.