Werken Aan Idealen

Onze Werkvelden

Welzijn en participatie

Meedoen, participeren in onze samenleving: veel van mijn klanten zetten zich hiervoor in. Dat doen ze als beleidsmaker, als eigenaar van een sociale firma of als bestuurder van een maatschappelijke organisatie. Zo heb ik geadviseerd over de verdere ontwikkeling van een inloopspreekuur voor mensen met financiële problemen en het verwerven van fondsen voor een nieuwe vorm van schuldhulpverlening. Of heel anders: het doorontwikkelen van een sportcentrum van een grote zorginstelling tot een sportinstituut waar cliënten van de instelling en buurtbewoners samen kunnen sporten. Of weer anders: ik bekijk wat de regels zijn als mensen met een beperking meer willen participeren en gesteld wordt dat dit niet mogelijk is omdat de regels dat niet toestaan. Heel vaak blijkt dat niet het geval. Er is meestal meer ruimte dan wordt benut.

Zorg

Veel van mijn klanten zijn zorginstellingen die vrijwilligers opleiden en begeleiden. Die vrijwilligers zijn dan buddy of maatje bij mensen met een ernstige ziekte of beperking. Ik ondersteun de instellingen met hun toekomststrategie, het versterken van samenwerking met partnerorganisaties en het werven van fondsen.

Ik werk ook veel voor steunpunten mantelzorg. Het ondersteunen van mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Het werkveld zelf wordt ook steeds belangrijker. Ik ben een groot voorstander van systemisch werken zoals dat door het Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg is ontwikkeld: ondersteuning van mantelzorgers en hulpvragers zoveel mogelijk integraal vormgeven. Bij het verder ontwikkelen van mantelzorgondersteuning ziet u ook nieuwe organisaties ontstaan. Zo heb ik de verzelfstandiging van een mantelzorgorganisatie begeleid.

Internationaal en
Derde Wereld

Ik ben mijn loopbaan gestart in de derdewereldbeweging. Jarenlang heb ik campagnes opgezet en uitgevoerd, en lobbywerk verricht bij de Europese Unie. Ook heb ik de organisatie waarvan ik toen directeur was geprofessionaliseerd.

Af en toe doe ik nog een klus op het gebied van internationale samenwerking. Zo werk ik samen met organisaties en sociale firma’s in andere EU-lidstaten en daarbuiten. Daarnaast ben ik beschikbaar voor korte klussen in landen waar Engels of Spaans de voertaal is.

Onderwijs

Onderwijs is voor mij een nieuw werkveld. Sinds enkele jaren ben ik lid van een Raad van Toezicht van een nieuwe vmbo-t school die in leerlingen opleidt tot actief participerende burgers. Het valt me op dat veel onderwerpen en processen op deze school gelijkenis hebben met die in de sectoren waarin ik van oudsher werk. Meer klussen in het onderwijs: ik kan niet wachten!