Werken Aan Idealen

Onze Diensten

Interim-Management

Soms zit het tegen in uw organisatie. De bestuurder of manager valt uit. En dan blijkt ook nog: een probleem komt niet alleen. Strubbelingen met partners, gedoe in de interne organisatie, een exploitatietekort, doelstellingen die niet worden gehaald: het kan elke organisatie overkomen.

In dat soort situaties heb ik de afgelopen jaren organisaties tijdelijk kunnen leiden. Mijn ervaring: vrijwel altijd is er nog steeds voldoende basis om die problemen te ondervangen, het goede te behouden en een hernieuwde, duurzaam succesvolle koers te kiezen.

Strategieontwikkeling

Keihard werken en toch niet bereiken wat u wilt: helaas herkenbaar. Die ervaring kan u tot het inzicht brengen dat het anders moet. Wat wilde u ook weer bereiken? Is dat realistisch of moet u uw doelen anders kiezen? En hoe die doelen daadwerkelijk te bereiken? Welke middelen hebt u nodig en welke activiteiten moet u daartoe uitvoeren? Ik denk graag mee, of help u desgewenst in het opstellen van die strategie. Daarmee krijgt u helder welke nieuwe partners u nodig hebt, welke fondsen u moet werven als u meer menskracht nodig hebt of extra activiteiten wilt organiseren, welke expertise u al hebt en of u nog extra deskundigheid van buiten nodig hebt om uw doelen te realiseren.

Lobby

U wilt maatschappelijke verandering. Soms moet u dan bij de politiek zijn. Anders dan wel wordt beweerd zijn veel politici zeer geïnteresseerd in organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke problemen. Het is dan belangrijk dat u contact legt en een relatie opbouwt met Tweede Kamerleden, gemeenteraadsleden, bestuurders etc. die zich daadwerkelijk willen inspannen voor uw onderwerp. Nog belangrijker is dat u goed nadenkt wat haalbaar is, en op welk moment uw boodschap het beste naar voren kan worden gebracht. Kennis van procedures en timing zijn essentieel. Ik kan u daarin op weg helpen en waar nodig ook met of voor u lobbyactiviteiten ondernemen.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Nou ja, eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

Fondswerving

U hebt een goed idee maar geen financiële middelen om het uit te voeren. En al helemaal geen tijd om een plan op te stellen waarmee u mogelijk die noodzakelijke extra middelen zou kunnen krijgen. Of u hebt wel al een plan, maar het lukt u niet om voldoende middelen bij elkaar te krijgen. Ik kan in dat soort gevallen met u sparren: is het idee inderdaad realistisch? Zijn er financiers die mogelijk interesse in uw activiteiten, diensten of producten hebben? En zo ja: welke informatie hebben zij dan van u nodig? Ik kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Desgewenst kan ik ook voor uw organisatie de fondswervingsstrategie opstellen, projectvoorstellen schrijven en indienen.

Soms hebt u een goede kans als u meedoet aan een tender waar u in concurrentie met andere instellingen of bedrijven een uitgebreide offerte moet indienen. Ook hiermee kan ik u helpen.

100% garantie op succes bestaat niet, maar een goed voorstel bij de juiste financier heeft een grote slagingskans.