Werken Aan Idealen

Onze Klanten

Vrijwilligersorganisaties

Zonder vrijwilligers komt onze samenleving tot stilstand. In veel essentiële sectoren zoals zorg en welzijn, sport en cultuur zijn duizenden vrijwilligers actief. Vaak organiseren mensen het helemaal zelf, zonder enige steun van professionals. Bij ingewikkelder vormen van vrijwilligerswerk hebben organisaties meestal wel enkele betaalde medewerkers: voor het werven, opleiden en coachen van de vrijwilligers bijvoorbeeld. Of om te zorgen dat de organisatie stevig is, zodat de vrijwilligers hierop kunnen terugvallen als zij tegen ingewikkelde praktijksituaties oplopen. Het aansturen van zo’n organisatie is een vak apart. U  kunt vrijwilligers niet hetzelfde benaderen als betaalde staf. En tegelijkertijd is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend.

Ik vind het boeiend om met managers of besturen van vrijwilligersorganisaties te bekijken wat zij nodig hebben om hun werk goed te organiseren, hun activiteiten duidelijk te positioneren en af te stemmen op bijvoorbeeld professionele zorg. Te vaak is de positie van een vrijwilligersorganisatie ondergeschikt aan die van een organisatie met betaalde krachten. Dat kunnen we samen veranderen, de informele steun is vaak al groot. Die kunt u  gebruiken om bijvoorbeeld meer fondsen te verwerven, vaker uw deskundigheid te delen, meer – vaak gratis – publiciteit te zoeken Ik ben daarin graag tot steun.

Inhoud accordeon

Odensehuis (Amsterdam): interim-management
Programma Samen (Landelijk, bewonersorganisaties): advies over strategie inzake aanbestedingen
Stichting Buddy Netwerk (Den Haag): interim-management, fondswerving
Vrijwilligersacademie (Amsterdam): strategieontwikkeling, businessplan, fondswerving
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere: strategieontwikkeling, kostprijzen

Belangenbehartigers

Cliëntenorganisaties komen op voor de belangen van lotgenoten, mensen die te maken hebben met dezelfde (gezondheids)problemen. De betrokkenheid is groot: soms draaien organisaties op zeer actieve vrijwilligers, dan weer zijn er vooral sterk gemotiveerde professionals. Gemotiveerde mensen vormen de kracht van een belangenorganisatie. Toch is die kracht alleen niet voldoende. Om uw belangen effectief te behartigen is er juist nu allerhande expertise nodig: het aansturen van uw organisatie, het sturen van uw werk op te behalen resultaten, het verwerven van voldoende fondsen. Maar dit zijn niet de onderwerpen waarvoor de organisatie is opgericht. Ik heb de afgelopen jaren voor veel belangenorganisaties deze zaken goed kunnen regelen. Hierdoor konden de vrijwilligers en beroepskrachten zich weer focussen op hun corebusiness: belangenbehartiging.

Inhoud accordeon
Coöperatie Amsterdams Netwerk Ervaringskennis UA: strategie ontwikkeling, doorontwikkeling interne organisatie RCO De Hoofdzaak (Alkmaar): interim-management Stichting De Omslag (Amsterdam): beleidsadvies en lobby Mezzo (Bunnik): strategisch advies, lobby UNICEF Nederland (Voorburg): strategieontwikkeling

Impactondernemingen

U hebt een bedrijf met impact: naast het runnen van uw bedrijf en het succesvol verkopen van uw diensten of producten doet u meer: u werkt met mensen die door een chronische ziekte, handicap of beperking niet zomaar in een regulier bedrijf kunnen werken. U biedt hun passend werk: een baan, een werk-leertraject of dagbesteding. De buitenwereld vindt het prachtig, maar het is wel buffelen. Een eigen bedrijf is al zwaar, laat staan een bedrijf waarin u ook nog wat extra’s wilt realiseren.

Hoe kunt u het respect van de buitenwereld benutten? Wie kan er daadwerkelijk klant van uw bedrijf worden? Wie stelt zijn/haar netwerk beschikbaar om de diensten en producten van uw impactonderneming onder de aandacht te brengen? Kunt u vanwege de sociale doelstelling  extra subsidies werven of investeerders betrekken bij de exploitatie van uw bedrijf? Vaak is het mogelijk om deskundigen of zakelijke partners te benaderen die ook voor u en uw impactonderneming iets extra’s willen bewerkstelligen.

Ik heb de afgelopen jaren een groot aantal impactondernemers ondersteund. De taken waren heel divers: van het verwerven van een langer lopend contract met een gemeente tot meer instroom van nieuwe medewerkers; of van het opstarten van nieuwe activiteiten tot het verwerven van een extra investering. Iedere keer is anders: want elke impactonderneming is anders.

Inhoud accordeon

Werkdag BV (Haarlem): voorzitter Raad van Commissarissen
Cre8 (Amsterdam): ondersteuning bij aanbesteding, strategie ontwikkeling met collega ondernemingen
The Flower Family (Amsterdam): ondersteuning bij aanbestedingen
Greenfox (Den Haag): advies inzake aanbestedingen
Kringloopbedrijf De Lokatie
(Amsterdam): financiële strategie
Peer  accountants (Amsterdam): fondswerving
Stichting Doen: praktisch en strategisch advies aan plm. 20 impact ondernemingen

Gemeenten en andere
publieke instellingen

Gemeenten kunnen niet zonder een actief maatschappelijk middenveld. En er zit nogal wat in dat middenveld: cliëntenorganisaties, vrijwilligersinitiatieven, impactondernemingen,  bewonersgroepen en allerlei andere al dan niet professionele partijen die zich in hun gemeente inzetten voor maatschappelijke participatie. Maar hoe werkt u met deze organisaties samen? Wanneer zijn het partners, wanneer geeft u hun een opdracht? Wanneer koopt u diensten in en wanneer proberen zij uw gemeenteagenda (in uw ogen goed of minder goed) te beïnvloeden?

Er is niet één antwoord hoe u het beste met maatschappelijke organisaties samenwerkt. Er zijn wel principes die altijd van waarde zijn: open communicatie en een luisterend oor. Ook duidelijkheid bieden over wat de gemeente voor ogen staat en welke verwachtingen u van de partners hebt, is belangrijk. Omdat ik veel opdrachten voor die partners uitvoer kan ik ook een rol vervullen in het leggen van verbinding, het inrichten van een samenwerkingsproces of het stellen van kaders.

Inhoud accordeon

Gemeente Amersfoort: opzetten en begeleiden van een onafhankelijk cliëntenpanel bij de aanbesteding van jeugdzorg en maatschappelijke opvang
Citydeal Impact Ondernemen (landelijk): pleidooi voor aanbesteden met impact als norm
Gemeente ’s Hertogenbosch: workshop over betrekken van bewonersorganisaties bij inkoop van Wmo diensten
Amsterdamse MAVO: lid Raad van Toezicht
Gemeente Amsterdam: advisering rond sociaal inkopen en sociaal aanbesteden
Gemeente De Ronde Venen: versterking sociale firma’s
Gemeente Kampen: strategieontwikkeling versterking mantelzorgondersteuning